• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 04 tháng 9 năm 2017 đến ngày 09 tháng 9 năm 2017

Tuesday, 05/09/2017, 08:34 GMT+7
1175 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 04 tháng 9 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 04 tháng 9 năm 2017 đến ngày 09 tháng 9 năm 2017                   

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

04/9/2017

 

 

Nghỉ bù Lễ 2/9

 

 

 

Thứ 3

05/9/2017

08h00

Hội trường

Hội đồng đánh giá, phân loại CCVC họp điều chỉnh một số nội dung, phương pháp cuộc họp xét phân loại 6 tháng đầu năm ngày 01/9/2017.

 

Đ/c Huệ

 

Phòng TC-HC

- Hội đồng đánh giá, phân loại CCVC cơ quan.

- Đ/c Huệ - NV Phòng TCHC ghi BB.

15h00

Hội trường

Họp bàn giao rừng và đất rừng cho UBND huyện Côn Đảo để thực hiện dự án đường Tây Bắc.

 

Đ/c Pho

 

Phòng TC-HC và các đ/c liên quan dự họp

- Đ/c Huệ (PGĐ) và các đ/c: Trà, Trung (HKL), Sơn (PKH-HTQT).

- Lãnh đạo: UBND huyện, BQL Dự án Huyện, Phòng Kinh tế, Phòng TNNT.

Thứ 4

06/9/2017

07h00

Trụ sở VQG

Đi kiểm tra, khảo sát vị trí BQL Dự án huyện Côn Đảo xin mượn làm bãi đổ tạm đất, đá trong quá trình thi công đường Tây Bắc.    

Đ/c Huệ

HKL và Phòng KH-HTQT

Theo thư mời của BQL Vườn quốc gia Côn Đảo.

07h00

Cầu tàu du lịch

Đi khảo sát tại Hòn Cau và hòn Tre Lớn lấy số liệu đo vẽ, xác định vị trí, tọa độ để điều chỉnh hồ sơ thiết kế và báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án 03 bến cập tàu tuần tra.  

Đ/c Lịch

Đ/c Vững, đ/c Xiêm (lái tàu)

- Đ/c Vững, đ/c Xiêm;

- 02 đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thành Nam Á và Công ty tư vấn XDCTGT thủy. 

14h00

Hội trường

Hạt KL họp xét chọn 05 công chức cử đi học tập kinh nghiệm theo Kế hoạch số 15/KH-BQLVQG.

Đ/c Pho

VP Hạt Kiểm lâm

Hạt phó, Trạm trưởng, Tổ trưởng, Phụ trách các Trạm, tổ và CC VP Hạt KL.

Thứ 5

07/9/2017

07h30

Trụ sở VQG

Đi đến cảng Bến Đầm để theo tàu hướng dẫn vận chuyển, bốc vật tư, thiết bị lên 08 điểm lắp pin năng lượng tại các TKL theo Kế hoạch và tham gia giám sát thực hiện (từ ngày 07-10/9/17).

Đ/c Huệ

Đ/c Tính, Hậu, Ân

Các đ/c: Tính (PKH-TC); Cao Doãn Hậu (HKL); Ân (BQLDA).

15h00

Hội trường

Hội đồng TĐKT cơ sở họp xét khen thưởng phong trào TĐ chuyên đề theo KH số 04/KH-BQLVQG và xét khen thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng chống vi phạm và bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Đ/c Pho

Phòng TC-HC; (các bộ phận gửi HS về PTC-HC trước ngày 06/9/2017)

Thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng BQL Vườn quốc gia Côn Đảo.

Thứ 6

08/9/2017

14h00

Hội trường

Nghe Phòng DLST-GDMT báo cáo nội dung triển lãm "Tuần VHDL Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên" lần thứ 2 tại Hà Nội - 2017.

 

Đ/c Pho

 

Phòng DLST-GDMT

- Đ/c Huệ (PGĐ);

- Bộ phận Kế toán Phòng KH-TC;

- Đ/c Thắng (PBTB) và đ/c Sơn (PKH)

15h00

Hội trường

Góp ý thông qua maket thiết kế Bảng giới thiệu lịch sử Vườn quốc gia Côn Đảo qua các thời kỳ.

 

Đ/c Pho

 

Phòng DLST-GDMT (in TL giấy và chuẩn bị máy chiếu)

- Các Phó Giám đốc;

- Trưởng, phó các bộ phận, đoàn thể và Trạm trưởng, Tổ trưởng, Phụ trách các Trạm, Tổ Kiểm lâm.

16h00

Hội trường

Nghe Phòng TC-HC báo cáo tổng hợp danh sách CCVC được cử đi học tập kinh nghiệm tại Vườn quốc gia Cát Bà và Bái Tử Long

 

Đ/c Pho

 

Phòng TC-HC

- Đại diện Công đoàn cơ sở;

- Lãnh đạo các PCM, HKL.

Thứ 7

09/9/2017

-

-

Giám đốc và các Phó Giám đốc về đất liền khám sức khỏe theo giấy mời của Ban tổ chức Tỉnh ủy. 

-

-

-

 

* Ghi chú:

- Các ngày công tác có sử dụng phương tiện tàu, xe ô tô: Người chủ trì hoặc người được giao nhiệm vụ chuẩn bị có trách nhiệm chủ động thông báo cho Phòng Tổ chức-Hành chính biết để bố trí, sắp xếp phương tiện.

- Về tổ chức thực hiện kế hoạch khai thác yến sào vụ 2: Trung tâm yến sào Côn Đảo chủ động thông báo cho Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Kế hoạch-Tài chính biết ngày, giờ cụ thể để báo cáo lãnh đạo phân công người phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL và TTYS Côn Đảo;

- Hội đồng TĐKT cơ sở;  

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

 (Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments