• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 06 tháng 10 năm 2017

Sunday, 01/10/2017, 10:51 GMT+7
1121 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 30 tháng 9 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 06 tháng 10 năm 2017                   

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Chủ nhật

01/10/2017

18h30

Hội trường

Tiếp tục học Lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính

Giảng viên

Phòng TCHC; Ban cán sự lớp

30 CC (DS kèm theo QĐ số 254)

Thứ 2

02/10/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và Đại diện Trạm KL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng

07h45

Hội trường

Tiếp tục học Lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính (sáng từ 07h45, chiều từ 14h00, tối từ 18h30)

Giảng viên

Phòng TCHC; Ban cán sự lớp

30 CC (DS kèm theo QĐ số 254)

Thứ 3

03/10/2017

07h30

Hội trường

Tiếp tục học Lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính (sáng từ 07h30, chiều từ 14h00, tối từ 18h30)

Giảng viên

Phòng TCHC; Ban cán sự lớp

30 CC (DS kèm theo QĐ số 254)

08h00

Hội trường Huyện ủy

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 14

BTV Huyện ủy

 

Đ/c Pho: Bí thư Chi bộ, Giám đốc

14h00

Phòng họp UBND huyện

Họp phiên thứ 14- Thường trực HĐND huyện khóa XI

TTr HĐND huyện

 

Đ/c Pho: Đại biểu HĐND huyện

16h15

Hội trường

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Pho

Đ/c Hồng; phòng TCHC ghi BB

Ban giám đốc, trưởng, phó, phụ trách PCM, HKL; trưởng, phó các đoàn thể, trạm trưởng, tổ trưởng các trạm, tổ KL.

17h15

Hội trường

- Nghe Phòng TC-HC báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của một số CCVC và đề xuất biện pháp xử lý;

- Thông qua KH ĐT-BD CCVC 2018.

Đ/c Pho

Đ/c Hồng; Phòng TCHC ghi BB

Ban giám đốc, trưởng, phó, phụ trách PCM, HKL; trưởng, phó các đoàn thể, trạm trưởng, tổ trưởng các trạm, tổ KL.

Thứ 4

04/10/2017

07h30

Hội trường

Tiếp tục học Lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính (sáng từ 07h30, chiều từ 14h00, tối từ 18h30)

Giảng viên

Phòng TCHC; Ban cán sự lớp

30 CC (DS kèm theo QĐ số 254)

08h00

Hội trường UBND huyện

Họp Hội đồng nhân dân huyện khóa XI (kỳ họp thứ 5 bất thường)

TTr HĐND huyện

 

Đ/c Pho: Đại biểu HĐND huyện

14h00

Phòng làm việc Giám đốc

Họp Chi ủy, Ban Giám đốc thông qua các thông báo và quyết định phân công nhiệm vụ của Chi ủy, Ban Giám đốc

Đ/c Pho

- Chi ủy;

- PTC-HC.

Chi ủy, Ban Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính.

16h00

Hội trường

Nghe báo cáo công tác chuẩn bị di dời CCVC và trang thiết bị, dụng cụ từ trụ sở cũ đến trụ sở mới Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Pho

Đ/c Lịch;

Phòng TCHC ghi BB

- Ban giám đốc, trưởng, phó, phụ trách PCM, HKL; trưởng, phó các đoàn thể, trạm trưởng, tổ trưởng các trạm, tổ KL

16h30

Hội trường

- Chi hội Khuyến học trao khen thưởng thành tích học tập năm 2017-2018;

- Họp mặt, phát quà trung thu cho con của CCVC,LĐ

Đ/c Pho

Chi hội khuyến học; Công đoàn, ĐTN

- Đại diện Chi ủy, Ban giám đốc;

- BCH Chi hội khuyến học, Công đoàn, Đoàn thanh niên;

- Cá nhân được khen thưởng (theo QĐ của BCH Chi hội khuyến học) và con của CCVC,LĐ sinh từ 2002-2017 (theo DS của BQLVQG)

Thứ 5

05/10/2017

06h00

Trụ sở VQG

Đoàn thăm quan, học tập năm 2017 khởi hành đi thăm quan, học tập theo kế hoạch từ ngày 05 đến hết ngày 10/10/2017

Đ/c Huệ

Các TV đoàn thăm quan

15 thành viên đoàn thăm quan, học tập (DS kèm theo QĐ số 258/QĐ-BQLVQG).

Thứ 6

06/10/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL; BCH các đoàn thể;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments