• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lễ kết nộp 10 đoàn viên Công đoàn năm 2022 - BQL Vườn quốc gia Côn Đảo

Friday, 25/03/2022, 15:21 GMT+7
234 xem
Chia sẻ:

Chiều ngày 25 tháng 03 năm 2022, tại Hội trường Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã tố chức buổi lễ kết nộp 10 đoàn viên Công Đoàn mới năm 2022.

Tham dự hội nghị có Ông Trần Đình Huệ Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc, chủ tịch Công đoàn cơ sở, cùng toàn thể các đồng chí Công đoàn viên thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Buổi lễ đã kết nộp cho 10 Đoàn viên công đoàn mới đang làm việc tại các bộ phận hành chính thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. Thông qua lễ kết nộp đồng chí Trần Đình Huệ Chủ tịch Công Đoàn cơ sở phân công nhiệm vụ cho từng Đoàn viên Công Đoàn cụ thể, đồng thời động viên, tuyên dương các đoàn viên mới đã xin tự nguyện gia nhập vào tổ chức Công Đoàn Việt Nam.

z3289290704034_68549bc44bc3b501909a8aacab9fe9e1

Ông Trần Đình Huệ Chủ tịch Công đoàn cơ sở phát biểu tại buổi lễ

1_10

Ông Trần Đình Huệ trao quyết định kết nộp đoàn viên công đoàn cho 10 thành viên mới

Thay mặt cho 10 Đoàn viên Công Đoàn mới được kết nộp Ông Nguyễn Thanh Quyền nhân viên Phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế đã phát biểu cảm tưởng của Công Đoàn viên mới : Trong thời gian qua anh chị em chúng tôi được Công Đoàn cơ sở Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức tuyên truyền học tập điều lệ Công Đoàn Việt Nam và một số điều của Bộ luật lao động, luật Công Đoàn. Từ đó, chúng tôi hiểu được vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Công Đoàn Việt Nam, của người đoàn viên và các chế độ chính sách có liên quan đên người lao động. Qua đó chúng tôi tự nguyện xin gia nhập vào tổ chức Công Đoàn Việt Nam và ngày hôm nay, anh chị em chúng tôi rất vinh dự được Công Đoàn cơ sở Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo kết nộp vào tổ chức Công Đoàn Việt Nam.

z3289364249320_0e702391e33b6629b7724f9353a60b1d

Ông Nguyễn Thanh Quyền thay mặt cho Đoàn viên Công Đoàn mới phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ

Là Đoàn viên Công Đoàn mới, chúng tôi xin hứa cố gắng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phát huy tinh thần đoàn kết tốt, hăng hái lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, chấp hành tốt các quy định của điều lệ Công Đoàn Việt Nam cũng như nội quy của cơ quan.

Tin bài: Thanh Quyền

Phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế

Chia sẻ:
comments