• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Internal news

30/09/2016

Hội  nghị triển khai Quyết định phê duyệt Đề án quản lý, bảo vệ, sử dụng bền vững khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo và Quyết định ban hành Quy chế phối hợp, chia sẻ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích trong quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo.

Chiều ngày 29/09/2016, Ban quản lý Vườn quốc gia (BQLVQG) Côn Đảo và Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Côn Đảo phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai quyết định Phê duyệt Đề án quản lý, bảo vệ, sử dụng bền vững khu Ramsar  Vườn quốc gia Côn Đảo và Quyết định ban hành Quy chế phối hợp, chia sẻ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích trong quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo.

Tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Đức – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Trần Tấn Đạt- Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Thành Chính – Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, ông Võ Văn Việt – Phó Chủ tịch UBMNTQVN huyện Côn Đảo, ông Nguyễn Chí Thành- Tiến sỹ - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước Việt Nam, và ông Trần Duy Lịch- Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. Ngoài ra, tới dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo trong các ban Đảng, Đoàn thể; lãnh đạo Ban kinh tế xã hội, ban pháp chế HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang cùng Ban điều hành 10 khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo.

IMG_4737.JPG

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, sau khi được xem phim tư liệu tuyên truyền giá trị, chức năng của Khu Ramsar Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo, các đại biểu tham dự tiếp tục được nghe ông Trần Duy Lịch - Phó Giám đốc BQLVQG Côn Đảo công bố Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 13/05/2016 của UBND tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu phê duyệt Đề án quản lý, bảo về và sử dụng bền vững khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo và ông Nguyễn Khắc Pho - Phó Giám đốc BQLVQG Côn Đảo công bố Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 18/05/2016 của UBND tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu ban hành Quy chế phối hợp, chia sẻ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích trong quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo. Sau đó, ông Trần Đình Huệ - Phó Giám đốc BQLVQG Côn Đảo báo cáo khó khăn, thách thức quản lý khu Ramsar trong tình hình hiện nay và các kiến nghị đề xuất.

 

IMG_4739.JPG

Ông Trần Duy Lịch- Phó Giám đốc BQLVQG Côn Đảo.

IMG_4740.JPG

Ông Nguyễn Khắc Pho- Phó Giám đốc BQLVQG Côn Đảo.

IMG_4744.JPG

Ông Trần Đình Huệ - Phó Giám đốc BQLVQG Côn Đảo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Chính – Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo nhấn mạnh hai quyết định nói trên của UBND tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định quan điểm của chính quyền trong việc bảo tồn, giữ gìn, sử dụng hợp lý giá trị cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái rừng biển độc đáo của VQG Côn Đảo để phục vụ đời sống nhân dân, phục vụ mục tiêu phát triển xã hội huyện Côn Đảo, đồng thời bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị VQG Côn Đảo. Ông đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, ban điều hành các khu dân cư và toàn thể người dân huyện Côn Đảo thực hành quán triệt, nhận thức đầy đủ, đúng đắn và tích cực phối hợp cùng với UBND huyện, BQLVQG Côn Đảo thực hiện tốt Đề án quản lý sử dụng bền vững Khu Ramsar và Quy chế phối hợp, chia sẻ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích trong quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững khu Ramsar VQG Côn Đảo. Ông cũng đề nghị BQLVQG Côn Đảo phát huy kết quả những gì đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục chủ động phối hợp, gắn kết cùng với UBND huyện và các ngành ở địa phương nỗ lực làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên rừng, biển, bảo vệ đa dạng sinh hoc, môi trường sinh thái, giúp đỡ hướng dẫn cộng đồng dân cư và các cơ quan liên quan trên địa bàn Huyện cùng nhau bảo vệ, giữ gìn khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển ngành du lịch và dịch vụ chất lượng cao của huyện nhà, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ IX, thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của huyện nhà trong thời gian tới.

IMG_4753.JPG

Ông Nguyễn Thành Chính – Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo.

Để thể hiện quyết tâm trong việc cùng với huyện Côn Đảo và VQG Côn Đảo quản lý, bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị, chức năng của khu Ramsar VQG Côn Đảo, nhiều đơn vị, khu dân cư đã thể hiện cam kết của mình. Và tại Hội nghị này có 4 đơn vị sẽ đại diện trình bày cam kết về quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững khu Ramsar VQG Côn Đảo.

 

Ông Võ Thái Hòa- Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện.

Đại diện cho BQLVQG Côn Đảo, ông Trần Duy Lịch bày tỏ mong muốn về sự gắn kết giữa BQLVQG Côn Đảo và UBND huyện Côn Đảo tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Ông nhấn mạnh: muốn giữ gìn, sử dụng khôn khéo tài nguyên thiên nhiên của Vườn quốc gia Côn Đảo đòi hỏi phải có sự đồng lòng, chung tay cùng nỗ lực của chính quyền địa phương và toàn dân huyện Côn Đảo, thực hiện quyết tâm trong việc phát huy danh hiệu Ramsar VQG Côn Đảo.

Tin, ảnh: Xuân Đà

21/08/2016

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CÔN ĐẢO

CHI HỘI KHUYẾN HỌC BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

 
 
 

 

 

Số:       /TB-CHKH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

Côn Đảo, ngày 22 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc xét khen thưởng thành tích

khuyến học, khuyến tài năm học 2015-2016

 

Thực hiện Quy chế hoạt động số 03/QC-CHKH ngày 20/9/2013 của Chi hội Khuyến học Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về công tác khuyến học, khuyến tài. Ban chấp hành Chi hội khuyến thông báo tiếp nhận hồ sơ xét khen thưởng khuyến học, khuyến tài năm học 2015-2016 như sau:

1. Đối tượng: Là hội viên và con hội viên Hội khuyến học Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

2. Hồ sơ nộp đến Ban chấp hành Chi hội (đ/c Hồ Thị Huệ) tiếp nhận gồm bản sao hoặc phô tô một trong các giấy tờ sau đây:

- Giấy khen hoặc quyết định khen thưởng của cơ sở đào tạo;

- Giấy báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng;

- Bảng điểm học tập cả năm do trường hoặc cơ sở đào tạo cấp.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/9/2016.

4. Thời gian xét khen thưởng trước ngày 14/9/2016.

5. Tổ chức công bố quyết định và trao phần thưởng ngày 15/9/2016.

Ban chấp hành Chi hội khuyến học thông báo đến toàn thể hội viên biết và nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng thời hạn./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT-TTr HKH huyện(bc);

- Chi ủy (bc);

- BQL Vườn quốc gia Côn Đảo (để triển khai);

- Các thành viên BCH Chi hội;

- Lưu:VT.

T/M BAN CHẤP HÀNH

CHI HỘI TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Khắc Pho

Phó Giám đốc

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

 

21/08/2016

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CÔN ĐẢO

CHI HỘI KHUYẾN HỌC BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

 
 
 

 

 

Số:       /TB-CHKH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

Côn Đảo, ngày 22 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc xét khen thưởng thành tích

khuyến học, khuyến tài năm học 2015-2016

 

Thực hiện Quy chế hoạt động số 03/QC-CHKH ngày 20/9/2013 của Chi hội Khuyến học Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về công tác khuyến học, khuyến tài. Ban chấp hành Chi hội khuyến thông báo tiếp nhận hồ sơ xét khen thưởng khuyến học, khuyến tài năm học 2015-2016 như sau:

1. Đối tượng: Là hội viên và con hội viên Hội khuyến học Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

2. Hồ sơ nộp đến Ban chấp hành Chi hội (đ/c Hồ Thị Huệ) tiếp nhận gồm bản sao hoặc phô tô một trong các giấy tờ sau đây:

- Giấy khen hoặc quyết định khen thưởng của cơ sở đào tạo;

- Giấy báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng;

- Bảng điểm học tập cả năm do trường hoặc cơ sở đào tạo cấp.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/9/2016.

4. Thời gian xét khen thưởng trước ngày 14/9/2016.

5. Tổ chức công bố quyết định và trao phần thưởng ngày 15/9/2016.

Ban chấp hành Chi hội khuyến học thông báo đến toàn thể hội viên biết và nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng thời hạn./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT-TTr HKH huyện(bc);

- Chi ủy (bc);

- BQL Vườn quốc gia Côn Đảo (để triển khai);

- Các thành viên BCH Chi hội;

- Lưu:VT.

T/M BAN CHẤP HÀNH

CHI HỘI TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Khắc Pho

Phó Giám đốc

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

 

18/04/2009

Acccording to agreement of People�s Committee of BRVT Province, a training workshop on sea turtle conservation took place at Con dao National Park from 13 to 19 July, 2006 which was co-sponsored and operated by agencies: