• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Ban hành bảng giá các dịch vụ du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Monday, 06/03/2017, 08:45 GMT+7
3507 xem
Chia sẻ:

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo ban hành Bảng giá dịch vụ du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Côn Đảo, được áp dụng từ ngày 01/3/2017 (Kèm theo Quyết định số 50/QĐ-BQLVQG ngày 20/02/2017 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo - xem tại đây).

Chia sẻ:
comments