• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo năm 2017.

Monday, 06/02/2017, 06:18 GMT+7
2265 xem
Chia sẻ:

Sáng ngày 20/1/2017, hội nghị công chức, viên chức, người lao động Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã diễn ra tại hội trường đơn vị.

Tham dự hội nghị có 60 đại biểu bao gồm: Chi ủy, ban lãnh đạo cơ quan, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở và 55 đại biểu đại diện cho toàn thể CCVCNLD đang công tác trong đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đ/c Trần Đình Huệ- Phó Giám đốc BQLVQG Côn Đảo trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017. Báo cáo đã nêu bật những thành tích và tồn tại về các mặt, các hoạt động trong năm 2016 và đã đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ và các kế hoạch cụ thể của đơn vị trong năm 2017.

Tiếp theo, Hội nghị đã được nghe Báo cáo tài chính năm 2016 và Dự toán thu, chi kinh phí năm 2017; Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2016 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017-2018.

Sau phần tham luận của các đại biểu, Đoàn chủ tịch đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, các vấn đề tồn tại trong năm 2016; đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn các ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu về công tác quản lý, hoạt động của đơn vị.

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017, cùng với các báo cáo về công tác tài chính, báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu CCVC,NLĐ năm 2016, công tác thi đua - khen thưởng, thanh tra nhân dân. Các đại biểu cùng tham gia thảo luận sôi nổi về kết quả công tác năm 2016, công tác tài chính; biểu quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018 gồm 5 đ/c.   

Cũng tại Hội nghị, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua do đơn vị phát động năm 2016 đã được khen thưởng, tặng bằng khen.

 Cuối cùng, thay mặt Đoàn chủ tịch, đ/c Nguyễn Khắc Pho – Phó Giám đốc BQLVQG Côn Đảo đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2017, và kêu gọi toàn thể CCVCNLD trong toàn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Côn Đảo.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tính dân chủ cao, Hội nghị CCVCNLĐ BQLVQG Côn Đảo năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Sự thành công của Hội nghị sẽ là mở đầu cho một năm mới 2017 đầy thành công, đạt được nhiều kết quả nổi bật của toàn thể CCVCNLĐ trong đơn vị.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

Đ/c Trần Đình Huệ- Phó Giám đốc BQLVQG Côn Đảo trình bày Báo cáo công tác năm 2016 và Kế hoạch công tác năm 2017

Đ/c Trần Duy Lịch – Phó Giám đốc BQLVQG Côn Đảo trình bày Báo cáo  kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu CCVC,NLĐ năm 2016.

Trong giờ giải lao…

Đ/c Nguyễn Sỹ Toàn trình bày Hội nghị Báo cáo tài chính năm 2016.

Các đại biểu tham gia tham luận.

Tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Đ/c Nguyễn Khắc Pho bế mạc Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Chia sẻ:
comments