• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu phát luật năm 2023" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đợt 1

Monday, 16/10/2023, 14:59 GMT+7
202 xem
Chia sẻ:

Triển khai thực hiện kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 05/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến " Tìm hiểu về phát luật năm 2023" trên địa bàn  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng thời, nhằm giúp cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh và người dân trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ cháp hành phát luật về: an toàn giao thông; phòng chống tác hại của rượu, bia; phòng chống tác hại của thuốc lá; phòng chống bạo lực học đường, góp phần giảm thiểu hành vi vi phạm phát luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giáo dục phát luật và nhằm hưởng ứng Ngày Phát luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Đợt 1: Tìm hiểu phát luật về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu bia.

Nội dung tập trung tim hiểu quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008; Nghị định số 100/2019ND-CP ngày 30/12/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt ( sủa đổi, bổ sung năm 2017); Luật Phòng, chống tác hại rượu bia năm 2019 và các văn bản có liên quan.

Thời gian thi: Từ ngày 20/9/2023 đến hết ngày 25/10/2023

Truy cấp vào link bên dưới để đăng ký tài khoản theo hướng dẫn và vào thi

https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn/article?item=296c7de92df01b85f8a3f8cd848bd276

 

Chia sẻ:
comments