• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Cho thuê môi trường rừng tại khu vực Sở Rẫy - Ông Đụng để bảo vệ rừng kết hợp kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí

Wednesday, 12/01/2022, 10:50 GMT+7
1179 xem
Chia sẻ:

Cho thuê môi trường rừng tại khu vực Sở Rẫy - Ông Đụng để bảo vệ rừng kết hợp kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí

Ngày 11 tháng  01 năm 2022, Ban quản lý  Vườn Quốc gia Côn Đảo đã tổ họp xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng và  lễ ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng khu vực Sở Rẫy – Ông Đụng.

Thành phần Hội đồng xét chọn nhà đầu tư gồm 10 thành viên là đại diện các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND huyện Côn Đảo và đại diện một số phòng chuyên môn thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Hội đồng xét chọn xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng căn cứ trên các tiêu chí chung như: Nhà đầu tư thực sự muốn thuê môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Côn Đảo, có năng lực thực hiện dự án và có kinh nghiệm đầu tư  du lịch sinh thái. Kết quả đánh giá, lựa chọn Công ty cổ phần Du lịch nghỉ dưỡng Côn Đảo đảm bảo đầy đủ các tiêu chí  và đã  được Hội đồng xét chọn đề nghị Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thương thảo ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng.  Vì chỉ có một nhà đầu tư xin thuê môi trường rừng tại khu vực Sở Rẫy – Ông Đụng nên không tổ chức đấu giá.

Khu vực cho thuê môi trường rừng tại Sở Rẫy – Ông Đụng có diện tích 120 ha (trong đó có 20 ha thuộc hợp phần bảo tồn biển) tiểu khu 57 và 58  phân khu dịch vụ hành chính Vườn quốc gia Côn Đảo, đây là điểm cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, giải trí được phê duyệt tại Quyết định 3779/QĐ-UBND ngày 9/11/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo đến năm 2030.

Nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Hiểu về Trái tim Côn Đảo tại khu vực thuê môi trường rừng phải tuân thủ các quy định về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học theo Luật Lâm nghiệp, Nghị định 156/2018/NĐ-CP, Quyết định 1168/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Phương án quản lý bền vững Vườn quốc gia Côn Đảo đến năm 2030, Quyết định 3779/QĐ-UBND ngày 9/11/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo đến năm 2030 và các Quy định khác có liên quan.

Công ty cổ phần Du lịch nghỉ dưỡng Côn Đảo là doanh nghiệp đầu tiên được ký hợp đồng thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Côn Đảo. Thông qua việc cho thuê môi trường rừng để bảo vệ rừng kết hợp đầu tư kinh doanh du lịch sinh thái sẽ mở ra cơ hội khai thác bền vững tiềm năng, thế mạnh  của thiên nhiên Côn Đảo để phát triển du lịch sinh thái qua đó sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn./.

IMG_1900

Hội đồng xét chọn, đánh giá lựa chọn nhà đầu tư tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo

img_1953

Buổi lễ ký kết hợp đồng cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch của Vườn Quốc Gia Côn Đảo

Tin bài : Phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế

Chia sẻ:
comments