• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM TỔ YẾN SÀO THIÊN NHIÊN VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

Wednesday, 09/03/2016, 14:09 GMT+7
4387 xem
Chia sẻ:

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM TỔ YẾN SÀO THIÊN NHIÊN
VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

(Theo Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2016
của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

STT

Phân loại sản phẩm

Đơn vị tính

Giá (đồng VN)

1

Tổ yến sào loại I

Kg

170.000.000

2

Tổ yến sào loại II

Kg

140.000.000

3

Tổ yến sào loại III

Kg

80.000.000

4

Tổ yến sào loại IV

Kg

40.000.000

5

Tổ yến vụn (trắng)

Kg

80.000.000

- Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng;

- Bảng giá này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016./.

Chia sẻ:
comments