• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Hợp tác trong nước

05/08/2019

Từ ngày 1/7 đến ngày 26/7/2019 tại Vườn quốc gia Côn Đảo đã tổ chức cho 44 tình nguyện viên (TNV) thực hiện công tác cứu hộ, bảo vệ, bảo tồn rùa biển ở các Trạm Kiểm lâm nơi có nhiều rùa biển lên bờ đẻ trứng: Trạm Kiểm lâm hòn Bảy Cạnh, Trạm Kiểm lâm Hòn Cau và Trạm Kiểm lâm Bãi Dương.