• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Triển khai chuyên đề học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sunday, 15/07/2018, 12:13 GMT+7
1641 xem
Chia sẻ:

Sáng 13/7/2018 tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (Vườn), Chi bộ Vườn đã triển khai chuyên đề học tập năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Công văn số 3652-CV/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW cho các đảng viên, trưởng/phó phòng chuyên môn và các Trạm trưởng trạm kiểm lâm trực thuộc Vườn.

Tham dự buổi triển khai chuyên đề học tập năm 2018 có Đồng chí Châu Vũ - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy/Báo cáo viên; Ông Nguyễn Khắc Pho - Bí thư chi bộ/Giám đốc Vườn; Lãnh đạo Hạt kiểm lâm; Lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng các đảng viên thuộc Chi bộ Vườn.

1

Đồng chí Nguyễn Khắc Pho - Bí thư chi bộ/Giám đốc Vườn phát biểu tại buổi triển khai báo cáo chuyên đề

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Khắc Pho - Bí thư chi bộ/Giám đốc Vườn đã nêu lý do, mục đích của buổi sinh hoạt chuyên đề học tập: Tiếp tục quán triệt cho đảng viên, cán bộ chủ chốt nhận thức sâu sắc nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó từng bước xây dựng phong cách, tác phong, lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Tiếp tục gắn nội dung học tập với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa “trong nội bộ” và Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2

Đồng chí Châu Vũ - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy/Báo cáo viên triển khai báo cáo chuyên đề

Phong cách tác phong công tác trong tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người phấn đấu hy sinh vì tổ quốc vì nhân dân của Người. Học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Người đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp phải nâng cao ý thức trách nhiệm phát huy dân chủ, chấp hành kỹ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân; gắn bó cơ sở, với thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; phải biết phấn đấu hy sinh vì lợi ích tập thể, của nhân dân; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị địa phương mình.

3

Các đồng chí là đảng viên; Trưởng/phó các phòng ban chuyên môn; Trạm trưởng các trạm Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo tham dự buổi học tập chuyên đề.

Tin bài và ảnh: Đình Đức

Chia sẻ:
comments