• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020

Thursday, 30/07/2020, 08:56 GMT+7
133 xem
Chia sẻ:
Thông báo số 56/TB-VQG ngày 29/7/2020 về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020. Chi tiết bấm xem tại đây!
Chia sẻ:
comments