• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tập thể Chi bộ, chính quyền, đảng viên, công chức, viên chức năm 2015

Wednesday, 18/11/2015, 10:20 GMT+7
2203 xem
Chia sẻ:
Chia sẻ:
comments