• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Friday, 15/05/2020, 09:13 GMT+7
772 xem
Chia sẻ:

Ngày 07/5/2020, Đảng bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Văn Phong (Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện); Nguyễn Văn Dũng (Ủy viên BTV Huyện ủy - Tổ trưởng tổ công tác số 3); đại diện các ban, đảng trực thuộc Huyện ủy Côn Đảo; các thành viên tổ công tác số 3. Tham dự Đại hội có 41 đại biểu là đảng viên đang sinh hoạt tại 02 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

1

Các Đại biểu tham dự Đại hội

 

 

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo lần thứ XV. Báo cáo chính trị trình đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy Côn Đảo, Đảng bộ Vườn quốc gia Côn Đảo cơ bản lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, đã triển khai phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nâng cao nhận thức của đội ngũ đảng viên, CCVC, LĐ toàn đơn vị. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả sau 5 năm thực hiện, Đảng bộ và đơn vị từng bước ổn định, kiện toàn; ngày càng củng cố tính đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đoàn kết gắn bó và chia sẻ, hỗ trợ, tham mưu tốt một số nhiệm vụ cho Đảng bộ và chính quyền địa phương. Cơ sở vật chất không ngừng hoàn thiện, đời sống của CCVC, LĐ ngày càng phát triển.

2

Biểu quyết tại Đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những khó khăn tồn tại, những kiến nghị, đề xuất và phương hướng trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, mục tiêu Đảng bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tập trung trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục quản lý, bảo tồn kết hợp với khai thác, phát huy các tiềm năng, giá trị độc đáo về thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh học Vườn quốc gia Côn Đảo để góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền huyện Côn Đảo thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển ngành dịch vụ du lịch, trọng tâm là du lịch sinh thái để tạo việc làm và thu nhập cho người dân, nâng cao thu nhập cho CCVC, LĐ; tạo môi trường hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư, các dự án đầu tư du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, đặc sắc có tầm cỡ; kết hợp giữ vững chủ quyền biển đảo, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Côn Đảo. Xây dựng Đảng bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo và các đoàn thể cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Phong - Phó Bí thư Huyện ủy/ Chủ tịch UBND Huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảođạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đảng bộ để thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đề ra các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh hơn nữa việc “làm theo” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

3

Đ/c Lê Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hiệu quả”, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy)Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo khóaI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 04 đồng chí. Đảng ủy khóa I đã tổ chức họp phiên đầu tiên bầu các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra đảng ủy, gồm 2 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Khắc Pho - Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Đình Huệ - Phó Giám đốc được bầu giữ chức danh Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

4

Đảng ủy,UBKT Đảng ủynhiệm kỳ 2020 – 2025 và đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Một số hình ảnh khác tại Đại hội

6

7

8

9

10

Tin bài: Hồ Thị Huệ

Phòng Tổ chức - Hành chính

Chia sẻ:
comments