• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Conservation activities

24/12/2013

Nằm trong hợp phần của Dự án Bảo tồn biển Côn Đảo vào ngày 09/9/2008 Vườn Quốc Gia Côn Đảo đã phối hợp với đơn vị tài trợ mở lớp tập huấn về giám sát và đánh giá đa dạng sinh học biển tại Côn Đảo cho cán bộ, viên chức Vườn Quốc Gia Côn Đảo. Lớp họp được sự giảng dạy của Tiến Sỹ Võ Sỹ Tuấn – Viện Phó Hải Dương Học Nha Trang và các kỹ sư có kinh nghiệm về đa dạng sinh học biển tại Nha Trang. Thời gian học dự kiến là 10 ngày với các lớp giám sát và đánh giá như: rạn San Hô, Cỏ biển, Rừng Ngập Mặn, Chất lượng nước, Thú biển … Tham gia có 17 học viên là lực lượng Kiểm lâm, phòng Khoa học và Giáo dục Môi Trường và phòng Du lịch sinh thái thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo.

24/12/2013

Ngày 9 tháng 11 năm 2006, công nhân của dự án Sở Rẫy đã tình cờ bắt được một con sóc bay Côn Đảo (Hylopetes lepidu) vào khu dự án kiếm ăn.

24/12/2013

I. DỰ ÁN TRỒNG RỪNG SINH THÁI SỞ RẨY
• Địa điểm thực hiện: Sở Rẫy - Dốc 48 thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo
• Đơn vị thực hiện: Vườn Quốc Gia Côn Đảo
• Đơn vị tài trợ: BP Việt Nam
• Kinh phí tài trợ: 42,000 USD
• Thời gian thực hiện: 04/2002 – 04/2004

24/12/2013

Nghiên cứu khoa học là nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của Vườn quốc gia.

15/01/2015

+ Địa điểm thực hiện: Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Kinh phí thực hiện: 1.212. 723.750 VND (tương đương: 58.304 USD)

+ Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

+ Đơn vị tài trợ: Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam (VCF)

+ Kinh phí tài trợ: 1.039.736.250 đồng (tương đương với 49.987 USD)

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 3 năm 2013