• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Công văn số: 162-CV/CB ngày 30/10/2014 của Chi Bộ BQL Vườn quốc gia Côn Đảo.

Thursday, 30/10/2014, 15:58 GMT+7
4661 xem
Chia sẻ:

Về việc Triển khai kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đánh giá công chức, viên chức năm 2014 (Xem tại đây)

Chia sẻ:
comments