• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Nghị Quyết qui định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Wednesday, 26/02/2014, 23:08 GMT+7
1318 xem
Chia sẻ:

Nghị Quyết số 64/2013/QH13: Xem tại đây

Chia sẻ:
comments