Triển khai, phổ biến và quán triệt quy chế phối hợp, quy chế hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Thứ hai, 23/10/2017, 08:09 GMT+7
1052 xem
Chia sẻ:

Triển khai, phổ biến và quán triệt quy chế phối hợp, quy chế hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Chiều ngày 19/10/2017, tại trụ sở BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, Ông Nguyễn Khắc Pho - Giám đốc BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, chủ trì hội nghị Triển khai, phổ biến và quán triệt Quyết định số 2840/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND huyện Côn Đảo với BQL Vườn quốc gia Côn Đảo; Quyết định số 270/QĐ-BQLVQG về việc ban hành Quy chế hoạt động của BQL Vườn quốc gia Côn Đảo; Quyết định số 271/QĐ-BQLVQG về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc BQL Vườn quốc gia Côn Đảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc Vườn, lãnh đạo các Phòng ban cùng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của BQL Vườn quốc gia Côn Đảo.

Ông Nguyễn Khắc Pho -  Giám đốc  BQL Vườn quốc gia Côn Đảo chủ trì hội nghị

 Các công chức, viên chức, người lao động (CBCNV) tham dự hội nghị đã được nghe đồng chí Giám đốc Vườn trình bày, triển khai có phân tích kỹ về nội dung các quyết định số 2840/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND huyện Côn Đảo với BQL Vườn quốc gia Côn Đảo; Quyết định số 270/QĐ-BQLVQG về việc ban hành Quy chế hoạt động của BQL Vườn quốc gia Côn Đảo; Quyết định số 271/QĐ-BQLVQG về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc BQL Vườn quốc gia Côn Đảo.

Sau hội nghị đồng chí Giám đốc yêu cầu CBCNV phải quán triệt, thực hiện triển khai nghiêm túc các quy chế và quyết định này để nâng cao hiệu quả công việc, góp phần xây dựng Côn Đảo ngày càng giàu đẹp./.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của BQL Vườn quốc gia Côn Đảo

Đình Đức

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc