Thông báo về việc tuyển dụng Hợp đồng lao động tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Thứ sáu, 16/11/2018, 13:56 GMT+7
574 xem
Chia sẻ:
Thông báo số 97/TB-BQLVQG ngày 14/11/2018 về việc tuyển dụng Hợp đồng lao động tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. Xem chi tiết tại đây!
Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc