• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Nội quy bảo vệ VQG

Tất cả các tổ chức, cá nhân khi tiến hành các hoạt động trong Vườn Quốc Gia Côn đảo ( cả phần rừng và phần biển ) phải được sự đồng ý của Ban quản lý Vườn và phải thực hiện theo các quy định sau:

- Không được làm thay đổi cảnh quan tự nhiên, gây ô nhiểm môi trường.

- Không được làm ảnh hưởng đến đời sống tự nhiên của các loài động, thực vật hoang dã.

- Không được thả, nuôi và trồng trái phép các loài động, thực vật đưa từ nơi khác đến; không được chăn, thả gia súc.

- Không được khai thác tài nguyên động, thực vật hoang dã; thu thập mẩu vật và khai thác các tài nguyên thiên nhiên khác.

- Không đuợc mang các hóa chất độc hại, chất nổ, chất dể cháy vào Vườn. Không được đốt lữa trong rừng và ven rừng.