• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Lịch làm việc tuần từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 6 năm 2018

Thứ hai, 18/06/2018, 08:38 GMT+7
118 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 18 tháng 6 năm 2018  

 

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2018   

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

18/6/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Ban Giám đốc, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

Thứ 3

19/6/2018

08h00

Phòng họp VQG

Họp đánh giá, phân loại Công chức Văn phòng Hạt Kiểm lâm 06 tháng đầu năm 2018

Đ/c Trà

(P. Hạt trưởng)

VP. HKL

- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm;

- Công chức Văn phòng  Hạt Kiểm lâm.

14h00

Hội trường UBND huyện

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện (2008-2017) và các hoạt động tôn vinh người hiến máu nhân “Ngày quốc tế người hiến máu” 14/6/2018

Hội CTĐ huyện

BCH Hội CTĐ chuẩn bị tham luận

- Đ/c Phùng Hùng (Chủ tịch Hội);

- Hội viên được khen thưởng (BCH Hội CTĐ trực tiếp thông báo cho hội viên)

Thứ 4

20/6/2018

07h30

Cầu tàu

Nghiệm thu công trình thực hiện Dự án “Lắp đặt phao neo ranh giới phân vùng khu bảo tồn biển Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo”

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Phòng KH – TC và Phòng BTB

- Lãnh đạo đơn vị (đ/c Huệ)

- Đại diện Phòng BTB (01 người)

- Đại diện Phòng KH – TC (01 người)

  Đại diện Hạt Kiểm lâm (01 người)

- Đại diện nhà thầu (02 người).

(Phương tiện ca nô do nhà thầu chuẩn bị)

Thứ 5

21/6/2018

-

-

-

-

-

-

Thứ 6

22/6/2018

09h00

Phòng họp VQG

Họp đánh giá, phân loại Viên chức, Lao động Phòng Tổ chức - Hành chính 06 tháng đầu năm 2018.

Đ/c Trung

(PT. Phòng)

Đ/c Hồ Huệ

Lãnh đạo và toàn thể nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính

14h00

Bãi Cát Lớn

Hòn Bảy Cạnh

- Tập huấn thực địa công tác bảo tồn rùa biển cho cán bộ, nhân viên công ty TNHH Côn Đảo Resort (Six senses Côn Đảo)

- Hướng dẫn đoàn làm phim của Ban khoa giáo Đài TH Việt Nam (VTV2)  đến quay phim tại Vườn quốc gia Côn Đảo

P.BTB, ĐNN

- P. BTB,ĐNN (nội dung)

-P.TC-HC (phương tiện)

- P.BTB, ĐNN (02 người);

- Nhân viên Trạm KL Bảy Cạnh (02 người);

- Công ty TNHH Côn Đảo Resort (11 người);

- Đoàn làm phim (03 người).

Thứ 7

23/6/2018

08h30

Trung tâm VHTT-TT

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

MTTQ VN huyện

-

- Ban Giám đốc;

- CCVC, LĐ đơn vị (Các phòng chuyên môn thông báo và tạo điều kiện cho CCVC, LĐ tham dự)

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc