• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Lịch làm việc từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 04 tháng 8 năm 2018

Thứ hai, 30/07/2018, 08:53 GMT+7
447 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 30 tháng 7 năm 2018  

 

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 04 tháng 8 năm 2018   

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Chủ nhật 29/7/2018

06h30

Cầu tàu

Đón TNV từ hòn Bảy Cạnh về đảo lớn

Đ/c Vững

Phòng BTB,ĐNN

- Phòng BTB (đc Hùng, đ/c Vững)

- Hợp đồng phương tiện Canô Phùng Hùng;

- Hạt KL phối hợp tiếp tế, đưa đón CC KL.

08h00

Phòng họp VQG

Tổng kết Chương trình TNV thực hiện công tác bảo tồn rùa biển đợt 2/2018, trao giấy chứng nhận cho TNV.

Đ/c Vững

Phòng BTB,ĐNN

- Phòng BTB (đ/c Vững, Thắng, Thành);

- 11 Tình nguyện viên đợt 2/2018;

- Phòng TC - HC chuẩn bị Phòng họp.

Thứ 2

30/7/2018

 

 

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Ban Giám đốc; CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Phòng họp VQG

- Giới thiệu cho Doanh nghiệp Hà Nội về các khu vực cho thuê môi trường rừng;

- Phòng Du lịch dẫn đoàn đi khảo sát thực địa tại một số khu vực.

Đ/c Trần Đình Huệ - PGĐ

Phòng Du lịch.

 

- Trưởng Phòng Khoa học, Trưởng Phòng Du lịch;

- Đại diện doanh nghiệp.

(Phòng Du lịch chuẩn bị bản đồ giới thiệu các khu vực cho thuê môi trường rừng; thông tin về các nhà đầu tư đã khảo sát hoặc có chủ trương UBND tỉnh cho khảo sát, nghiên cứu lập dự án)

09h00

Phòng họp VQG

Làm việc với Công ty TNHH sản xuất vật liệu mới về bảo hành phao ranh giới.

Đ/c Trần Đình Huệ - PGĐ

Phòng BTB,ĐNN (thư ký cuộc họp).

- Phòng BTB,ĐNN: Đ/c Vững, đ/c Thắng;

- Đại diện Công ty TNHH sản xuất vật liệu mới.

(Phòng BTB,ĐNN chuẩn bị Báo cáo số liệu thống kê phao bị lỗi kỹ thuật, đứt đến thời điểm hiện nay)

14h00

Phòng họp VQG

Làm việc về công tác nhân sự của Trạm Kiểm lâm Hòn Bà và Tổ Kiểm lâm Cơ động và PCCCR.

Đ/c Trần Đình Huệ - PGĐ

VP Hạt Kiểm lâm

- Phó Hạt trưởng;

- Phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính;

- Trưởng Trạm KL Hòn Bà, Tổ trưởng Tổ KLCĐ.

16h30

Trụ sở Hạt Kiểm lâm

Dọn vệ sinh, trồng bổ sung một số cây xanh trong khuôn viên trụ sở

Đ/c Nguyễn Văn Trà – Phó Hạt trưởng

VP Hạt Kiểm lâm

- Tập thể Văn phòng Hạt Kiểm lâm;

- Tập thể Phòng Du lịch.

Thứ 3

31/7/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

01/8/2018

-

UBND Tỉnh

Họp Sơ kết thi đua 6 tháng của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp

-

-

Đ/c Trần Đình Huệ - Phó Giám đốc

Thứ 5

02/8/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

03/8/2018

19h00-21h00

Phòng họp VQG

Tập huấn cho Tình nguyện viên bảo tồn rùa biển đợt 3

Đ/c Nguyễn Phùng Hùng

Phòng BTB,ĐNN

- Đ/c Nguyễn Văn Trà – Phó Hạt trưởng;

- Phòng BTB,ĐNN;

- Tình nguyện viên đợt 3;

( Phòng TCHC chuẩn bị phòng họp)

Thứ 7

04/8/2018

08h00

Cầu tàu

Đưa Tình nguyện viên từ đảo lớn qua hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, hòn Tre Lớn.

Đ/c Nguyễn Phùng Hùng

Phòng BTB,ĐNN

- Phòng BTB,ĐNN hợp đồng phương tiện 01 ca nô;

- Phòng TC-HC điều động Cano PCCCR;

- Hạt Kiểm lâm phối hợp tiếp tế, đưa rước CCKL

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc