Lịch làm việc từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018

Thứ ba, 23/10/2018, 15:39 GMT+7
549 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 22  tháng 10 năm 2018  

 

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018   

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

22/10/2018

07h30

Trụ sở UBND

Chào cờ đầu tuần

-

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

07h30

Cầu tàu du lịch

Lặn vệ sinh rác trên rạn san hô khu vực bãi Dương, bãi Cát Lớn thuộc hòn Bảy Cạnh (cả ngày)

Đ/c Hùng

Đ/c Thành

 • Phòng BTB: Đ/c Hùng, Thành, Thắng, Vững
 • Hạt kiểm lâm: đ/c Phùng Thái, Lý, M. Hùng, Sáng.
 • Phòng TC –HC điều động tàu BV - 0152

07h30

Tổ Kiểm lâm Cơ động

Xuất phát đi điều tra, xác định đặc điểm, hiện trạng rừng các khu vực cho thuê môi trường. (Từ ngày 22 đến ngày 28/10/2018)

Phòng KH&HTQT

Các đ/c được giao nhiệm vụ

- Phòng KH&HTQT;

- Các Trạm Kiểm lâm phối hợp.

Thứ 3

23/10/2018

07h30

Cầu tàu du lịch

Lặn vệ sinh rác trên rạn san hô khu vực Hòn Tài (cả ngày)

Đ/c Hùng

Đ/c Thành

 • Phòng BTB: Đ/c Hùng, Thành, Thắng, Vững
 • Hạt kiểm lâm: đ/c Phùng Thái, Lý, M. Hùng, Sáng.
 • Phòng TC –HC điều động tàu BV - 0152

14h00

Hội trường BQL VQG

Khai giảng lớp đào tạo lái phương tiện thủy nội địa.

(Thời gian học 02 ngày 23 và 24/10)

P.TC-HC

P.TC-HC

- Lãnh đạo các PCM, HKL;

- Cán bộ và giảng viên trường cao đẳng Hàng hải II.

- 20 học viên theo Quyết định cử CCVC tham dự lớp đào tạo (các bộ phận bố trí, sắp xếp cho CCVC tham dự).

Thứ 4

24/10/2018

07h30

Cầu tàu du lịch

Lặn vệ sinh rác trên rạn san hô khu vực Tre Lớn, Tre Nhỏ (cả ngày)

Đ/c Hùng

Đ/c Thành

 • Phòng BTB: Đ/c Hùng, Thành, Thắng, Vững
 • Hạt kiểm lâm: đ/c Phùng Thái, Lý, M. Hùng, Sáng.
 • Phòng TC –HC điều động tàu BV - 0152

 

9h30

Phòng 302

VP UBT

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án bến cập tàu Hòn Cau, hòn Bảy Cạnh, hòn Tre Lớn

Lãnh đạo UBND tỉnh

Chị Hương

Chị Phượng

(tập hợp hồ sơ)

 • Đ/c Nguyễn Khắc Pho-Giám đốc
 • Đ/c Trần Việt Dũng-CB QLDA
 • Ông Thạch-Kỹ sư Công ty tư vấn công trình giao thông thủy

Thứ 5

25/10/2018

15h00

Phòng họp HKL

Giám đốc làm việc với bộ phận Tàu, ca nô.

Đ/c Pho

Giám đốc

Phòng TC-HC

Thuyền trưởng chuẩn bị báo cáo

- Đại diện lãnh đạo các PCM, HKL;

- Tất cả ccvc, lđ công tác trên Tàu, Ca nô;

- Tổ trưởng Tổ Kiểm lâm Cơ động.

Thứ 6

26/10/2018

08h30

Phòng Họp HKL

Làm việc với Đoàn Giám sát Quyết định 298 của Huyện ủy giám sát công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới gắn với việc triển khai mô hình an toàn về an ninh trật tự, không có tệ nạn và tệ nạn xã hội.

-

-

- Đoàn Giám sát QĐ 298 (10 đồng chí);

- Các đồng chí Chi ủy.

Thứ 7 27/10/2018

-

-

-

-

-

-

CN

28/10/2018

-

Vương quốc Campuchia

Đ/c Trần Đình Huệ tham dự Hội thảo Tập huấn bảo tồn rùa biển theo Kế hoạch.

-

-

-

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc