• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Lịch làm việc từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018

Thứ hai, 15/10/2018, 07:51 GMT+7
1107 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 14 tháng 10 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018   

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

15/10/2018

07h30

Trụ sở UBND

Chào cờ đầu tuần

-

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

07h30

Cảng Thu Tâm và Cầu tàu du lịch

Vận chuyển giá thể trồng phục hồi san hô đến bãi Cát lớn hòn Bảy Cạnh              

Đ/c Hùng

Đ/c Thắng

- Phòng BTB: Đ/c Hùng, Thành, Thắng

- Hạt kiểm lâm: đ/c Phùng Thái, Lý, M. Hùng và đ/c Sáng.

- Phòng TC – HC điều động tàu BV - 0152

07h00

Cầu tàu du lịch

Khảo sát vị trí và bàn giao hiện trạng cho nhà thầu thi công xây dựng hồ ấp trứng và chòi canh rùa biển.

Đ/c Huệ

PGĐ

Đ/c Vững (máy định vị, thước dây và biên bản bàn giao)

Lãnh đạo đơn  vị: Đ/c Huệ,

Phòng BTB: Đ/c Vững

Phòng KH-TC: Đ/c Hoàng

Đại diện nhà thầu: 01 người

Thứ 3

16/10/2018

07h30

Cầu tàu du lịch

Lặn thu giống và trồng phục hồi san hô tại bãi Cát Lớn hòn Bảy Cạnh

Đ/c Vững

Đ/c Thắng, đ/c Thành

Phòng BTB: Đ/c Thành, Thắng, Vững

Hạt kiểm lâm: đ/c Phùng Thái, Lý.

Phòng TC – HC điều động tàu BV - 0152

08h00

Hội trường Vườn

Họp Chi Bộ về việc báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 theo Kế hoạch số 23-KH/CB ngày 06/01/2018.

Đ/c Pho

Bí thư

Các đảng viên được giao nhiệm vụ

Các đồng chí Chi ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ.

10h30

Hội trường Vườn

Chấm điểm cơ quan văn hóa

Đ/c Pho

Giám đốc

- BCH Công đoàn và phòng TC-HC

- Ban Giám đốc;

- Chủ tịch, PCT Công đoàn;

- Phòng TC-HC (Đ/c Trung, Hồ Huệ).

15h30

Phòng họp HKL

Họp nghe phòng BTB&ĐNN báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Phục hồi san hô cứng và các vấn đề có liên quan.

Đ/c Pho

Giám đốc

- Đ/c Hùng, Thắng chuẩn bị tài liệu báo cáo tại cuộc họp

- PGĐ Trần Đình Huệ;

- Toàn thể viên chức phòng BTB&ĐNN;

- Đ/c Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Văn Tính.

Thứ 4

17/10/2018

07h30

Cầu tàu du lịch

Lặn thu giống và trồng phục hồi san hộ tại bãi Cát Lớn hòn Bảy Cạnh

Đ/c Hùng

Đ/c Thắng, đ/c Thành

- Phòng BTB: đ/c Hùng, Thành, Thắng, Vững

- Hạt kiểm lâm: đ/c Thái, Lý, M. Hùng, Sáng.

- Phòng TC – HC điều động tàu BV - 0152

08h30

Sở NN&PTNT

Họp thẩm định Phương án biển năm 2018

-

-

- Đ/c Nguyễn Văn Trà

8h30

Kho lưu trữ

Kho vật tư

Nhà khách

Kiểm tra công tác lưu trữ tài liệu; công tác bảo quản vật tư tài sản tại Kho lưu trữ, Kho vật tư (HKL) và nhà khách, nhà tập thể khu trụ sở cũ 29 Võ Thị Sáu

Đ/c Pho

Đ/c Hương, Đ/c Thủy, Đ/c Tính và NV có liên quan

- Các đ/c: Trung, Toàn, Hoàng, Hậu và các nhân viên của các bộ phận có liên quan.

14h00

Phòng họp HKL

Chấm điểm và xét thi đua công đoàn năm 2018

Đ/c Huệ

CT Công đoàn

Đ/c Bích Hồng

- BCH Công đoàn

Thứ 5

18/10/2018

07h30

Cầu tàu du lịch

Lặn vệ sinh rác trên rạn san hô khu vực bãi Bờ Đập, Bãi Dông thuộc hòn Bảy Cạnh

Đ/c Hùng

Đ/c Thành

- Phòng BTB: Đ/c Hùng, Thành, Thắng, Vững

- Hạt kiểm lâm: đ/c Phùng Thái, Lý, M. Hùng, Sáng.

- Phòng TC - HC điều động tàu BV - 0152

Thứ 5

18/10/2018

08h30

Phòng họp UBND huyện

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, tỉnh.

-

-

- Đ/c Nguyễn Khắc Pho

14h30

Hội trường

Vườn

Phỏng vấn xét tuyển viên chức phòng Tổ chức – Hành chính và Kế hoạch – Tài chính.

Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức

Ban Kiểm tra sát hạch viên chức

- Ban Kiểm tra sát hạch viên chức;

- Thí sinh tham dự xét tuyển (Phạm Thị Thúy và Nguyễn Thị Hiền).

Thứ 6

19/10/2018

07h30

Cầu tàu du lịch

Lặn vệ sinh rác trên rạn san hô khu vực bãi Dương, Bãi Cát lớn thuộc hòn Bảy Cạnh

Đ/c Hùng

Đ/c Thành

- Phòng BTB: Đ/c Hùng, Thành, Thắng, Vững

- Hạt kiểm lâm: đ/c Phùng Thái, Lý, M. Hùng, Sáng.

- Phòng TC –HC điều động tàu BV - 0152

08h30

Tổ KL Cơ Động

Làm việc với Tổ Kiểm lâm cơ động nghe báo cáo tình hình công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng quý 4

Đ/c Pho

Hạt trưởng

Tổ KLCĐ chuẩn bị báo cáo

- PT P.TC-HC; KH-TC, VP Hạt Kiểm lâm

15h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Làm việc với Ban nữ công nghe báo cáo tình hình công tác nữ công đơn vị nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Đ/c Pho

Bí thư Chi bộ

 

Ban Nữ công chuẩn bị báo cáo

- Các đ/c Chi ủy, BGĐ, BCH Công đoàn;

- Các bộ phận trực thuộc và toàn thể nữ công.

Thứ 7 20/10/2018

07h30

Cầu tàu du lịch

Lặn vệ sinh rác trên rạn san hô khu vực bãi Cô Vân, trước Trạm Kiểm lâm Hòn Cau

Đ/c Hùng

Đ/c Thành

- Phòng BTB: Đ/c Hùng, Thành, Thắng, Vững

- Hạt kiểm lâm: đ/c Phùng Thái, Lý, M. Hùng, Sáng, Minh Quang.

(Phòng TC - HC điều động tàu BV - 0152)

Chủ nhật

21/10/2018

07h30

Cầu tàu du lịch

Lặn vệ sinh rác trên rạn san hô khu vực Hòn Tài.

Đ/c Hùng

Đ/c Thành

- Phòng BTB: đ/c Hùng, Thành, Thắng, Vững

- Hạt kiểm lâm: đ/c Thái, Lý, M. Hùng, Sáng.

(Phòng TC - HC điều động tàu BV - 0152)

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

(đã ký)

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc