Lịch làm việc từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 09 tháng 11 năm 2018

Thứ hai, 05/11/2018, 07:58 GMT+7
508 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 05  tháng 11 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 09 tháng 11 năm 2018   

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

05/11/2018

07h30

Trụ sở UBND

Chào cờ đầu tuần

-

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

Thứ 3

06/11/2018

8h00

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Kiểm tra việc mua vật tư, thiết bị bảo tồn rùa biển năm 2017, 2018 đối với ông Nguyễn Đức Thắng

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

P.BTB, ĐNN

(chuẩn bị tài liệu và ghi Biên bản)

- Lãnh đạo đơn vị: Đ/c Huệ

- Đ/c Tuấn (trưởng Ban TTND);

- Viên chức Phòng BTB,ĐNN;

- Phòng KH-TC: đ/c Toàn, đ/c Tính;

- Phòng DLST&GDMT: Đ/c Hùng, đ/c Thành

- Phòng KH&HTQT: đ/c Sơn.

15h00

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Bàn giao Phòng DLST&GDMT giữa đ/c Hồng và đ/c Hùng

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Đ/c Hồng

- Lãnh đạo đơn vị: Đ/c Huệ;

-Toàn bộ viên chức Phòng DL&GDMT

16h00

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Họp đoàn kiểm tra để thống nhất nội dung dự thảo kết luận kiểm tra công tác quản lý, thu chi tài chính Công đoàn cơ sở

Đ/C Tuấn – Trưởng đoàn kiểm tra

Đ/C Hậu, Đ/C Anh

Đ/C Hậu, Đ/C Anh

Thứ 4

07/11/2018

08h00

Phòng họp khối Mặt trận và các đoàn thể HU

Tham gia kiểm tra, chấm điểm, phân loại Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2018

LĐLĐ huyện

Các đ/c đã được phân công

- Đ/c Trần Đình Huệ (thành viên tổ kiểm tra cụm thi đua số 2);

- Đ/c Bích Hồng, Đ/c Hồ Thị Huệ.

14h00

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Họp công bố dự thảo kết luận kiểm tra công tác quản lý, thu chi tài chính Công đoàn cơ sở

Đ/C Tuấn – Trưởng đoàn kiểm tra

Đ/C Hậu, Đ/C Anh

- Đại diện BCH Công đoàn cơ sở;

- Kế toán, thủ quỹ Công đoàn;

- Đ/C Anh; Đ/C Hậu.

Thứ 5

08/11/2018

14h00

Phòng đ/c Trung

(PTP.TC-HC)

Họp phòng Tổ chức - Hành chính

Đ/c Trung

P.TC-HC

Toàn thể nhân viên phòng TC-HC

15h00

Phòng họp

Vườn quốc gia

Triển khai Nội quy lao động và một số văn bản có liên quan cho CCVC, NLĐ

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

P.TC-HC

- Đại diện lãnh đạo đơn vị (đ/c Huệ)

- Toàn thể CCVC, LĐ các phòng CM, VP.HKL; Bộ phận Tàu;

- CC Kiểm lâm đang có mặt tại đảo lớn.

Thứ 6

09/11/2018

08h00

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Nghe phòng DLST&GDMT thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cho viên chức phòng

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

P.DLST&GDMT

Toàn thể nhân viên phòng P.DLST&GDMT

15h00

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Bàn giao công việc phòng BTB, ĐNN giữa đ/c Hùng và đ/c Sơn

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Đ/c Hùng

- Lãnh đạo đơn vị: đ/c Huệ

- Toàn thể nhân viên P. BTB, ĐNN

- Đ/c Sơn.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc