• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Hoạt động bảo tồn

24/12/2013

Nằm trong hợp phần của Dự án Bảo tồn biển Côn Đảo vào ngày 09/9/2008 Vườn Quốc Gia Côn Đảo đã phối hợp với đơn vị tài trợ mở lớp tập huấn về giám sát và đánh giá đa dạng sinh học biển tại Côn Đảo cho cán bộ, viên chức Vườn Quốc Gia Côn Đảo. Lớp họp được sự giảng dạy của Tiến Sỹ Võ Sỹ Tuấn – Viện Phó Hải Dương Học Nha Trang và các kỹ sư có kinh nghiệm về đa dạng sinh học biển tại Nha Trang. Thời gian học dự kiến là 10 ngày với các lớp giám sát và đánh giá như: rạn San Hô, Cỏ biển, Rừng Ngập Mặn, Chất lượng nước, Thú biển … Tham gia có 17 học viên là lực lượng Kiểm lâm, phòng Khoa học và Giáo dục Môi Trường và phòng Du lịch sinh thái thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo.

14/09/2018

Ngày 01/9/2018 vừa qua, được sự đồng ý và hỗ trợ của lãnh đạo đơn vị, Đoàn cơ sở Ban quản lý vườn quốc gia Côn Đảo phối hợp với các chi đoàn kết nghĩa (Chi đoàn khối Đảng, Chi đoàn Tài chính - Kế hoạch) tổ chức ra quân thu gom xử lý rác thải tại bãi Đầm Quốc - Hòn Bà.

13/09/2018

Ngày 12/9/2018, tại hội trường Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (Vườn) đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phòng chống các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2018.

10/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BQLVQG ngày 23/3/2018 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo; Phương án phối hợp phục hồi, bảo tồn bãi đẻ của rùa biển tại bãi Đất Dốc huyện Côn Đảo giai đoạn 2018-2020 giữa Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo với Công ty TNHH Côn Đảo Resort (Sixsenses). Ngày 31/8/2018 và ngày 08/9/2018, tại hội trường Tiểu đoàn Bộ binh 2 và Tiểu đoàn 792, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (Vườn) đã phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo tổ chức 02 buổi Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường cho các quân nhân mới nhập ngũ.