• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 12/2 đến 23/2 năm 2018

Monday, 12/02/2018, 10:33 GMT+7
458 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Côn Đảo, ngày 11 tháng 02 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC          

Từ ngày 12 tháng 02 đến ngày 23 tháng 02 năm 2018                            

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

12/02/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

14h00

Phòng họp VQG

Giao ban đơn vị

Đ/c Pho

BGĐ, các bộ phận

Ban giám đốc và lãnh đạo (đại diện) các PCM, đơn vị trực thuộc.

16h00

Phòng họp VQG

Làm việc với Phòng TCHC,  KH-TC, BTBĐNN, thuyền trưởng và các nhân viên tàu BV0152 nghe báo cáo kết quả kiểm tra sự cố tàu BV 0152

Đ/c Pho

Lãnh đạo bộ phận và các cá nhân liên quan

Lãnh đạo các Phòng TCHC, KH-TC, BTB-ĐNN, thuyền trưởng và các nhân viên tàu BV0152

16h00

Trụ sở đơn vị và HKL

Tổng vệ sinh trụ sở (bao gồm khuôn viên, 2 bên đường đi từ HKL lên khu hành chính, khu vực chốt bảo vệ...)

Đ/c Huệ

Đ/c Hồ T.Huệ phối hợp PKH-TC chuẩn bị

(Chổi dừa, ky hốt rác, liềm, rựa phát...)

Toàn thể công chức, viên chức, lao động làm việc tại khu trụ sở Vườn và Hạt Kiểm lâm

Thứ 3

13/02/2018

08h30

Trụ sở và Phòng họp VQG

Trang trí cơ quan chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất

Đ/c Hồng

Đ/c Thuận

Đ/c Thuận, đ/c Hồ T. Huệ, Đ/c Tâm, Ngọc (PTCHC) và mỗi bộ phận cử từ 1-2 người có khiếu thẩm mỹ hỗ trợ công tác trang trí, cắm hoa... tại phòng họp.

09h00

Trụ sở Vườn

Công đoàn cơ sở  thăm, chúc tết Ban quản lý Di tích Côn Đảo

Đ/c Huệ

Đ/c Hồng

Các đ/c: Trà, Hồng, Phùng Hùng

09h30

Công đoàn cơ sở thăm, chúc tết Ban quản lý Công trình công cộng huyện Côn Đảo

 

Thứ 4

14/02/2018

07h30

Cầu tàu Du lịch

Tàu BV0152 đi vòng đảo đưa rước công chức, tiếp tế lương thực, thực phẩm phục vụ tết tại các Trạm Kiểm lâm       

-

Phòng TCHC, Hạt Kiểm lâm

 Hạt Kiểm lâm chuẩn bị, thông báo cho các Trạm và công chức

 

 

Nghỉ tết nguyên đán

 

 

 

Thứ 5

15/02/2018

09h00

Trụ sở Vườn

- Tổ chức tất niên

Nghỉ tết nguyên đán

Đ/c Pho

Phòng TCHC

Chi ủy, Ban lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành các đoàn thể và toàn thể công chức, viên chức có mặt tại đảo trung tâm.

Thứ 6

16/02/2018

 

 

Nghỉ tết nguyên đán

 

 

 

Thứ 7

17/02/2018

 

 

Nghỉ tết nguyên đán

 

 

 

Chủ nhật

18/02/2018

 

 

Nghỉ tết nguyên đán

 

 

 

Thứ 2

19/02/2018

 

 

Nghỉ bù tết nguyên đán

 

 

 

Thứ 3

20/02/2018

 

 

Công chức Kiểm lâm, nhân viên tàu, ca nô, bảo vệ, phục vụ đi làm việc bình thường

 

 

 

 

 

Viên chức nghỉ bù tết nguyên đán

 

 

 

Thứ 4

21/02/2018

09h00

Trụ sở Vườn

Họp mặt đầu năm mới

Đ/c Pho

Phòng TCHC

Chi ủy, Ban lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành các đoàn thể và toàn thể công chức, viên chức có mặt tại đảo trung tâm.

Thứ 5

22/02/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

23/02/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;              

- Các PCM và HKL;

- BCH các đoàn thể;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)  

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Chia sẻ:
comments